Info

Statistische gegevens betrekking hebbende op de brommer in Nederland,

Statistical data concerning mopeds in the Netherlands,

Jaar 1985 1990 1993 1994 1995 Year
Lengte van de wegen (in km)

waarvan buiten de bebouwde kom

108528

69057

111891

68607

115305

69271

118214

68991

124064

67748

Length of the roads( in km)

outside the cities

Aantal brom~ en snorfietsen 534000 488000 531000 532000 ? Amount of mopeds, gopeds
Diefstal van Bromfietsen 18300 18900 22100 23700 24300 Theft of mopeds
Prijs van 2takt mix (mengsmering) in HFL

(gemiddeld per 100 Liter))

2,1041 1,9636 2,0610 2,1672 2,1752 Price of 2stoke mix in HFL

(Average at 100 Liters)

Bron : CBS


Terug naar de Tomos 4L Info (Back)

last updated 9-2-99


1999-2009 © PnP-Systems Holland