Tech

Deze Pagina's zijn gemaakt met als doel het repareren en onderhouden van TOMOS 4L brommers, gemaakt van 1968 tot 1978. Zo vind je hier alle onderdeel nummers, een zo volledig mogelijke dealer lijst, en het service en werkplaatshandboek alles in digitale vorm, met de nodige hyperlinks er tussen in. Mocht iemand nog wat aan kunnen vullen of een goede Tomos dealer in de buurt hebben met flink wat oude onderdelen of andere leuke tips, stuur dan maar een E-mail naar me, groeten en succes met het sleutelen toegewenst,   Peter

This pages are made with the purpose to repair and maintain the TOMOS 4L mopeds, made from 1968 until 1978. Here you can find all part numbers, a dealer list, service and workshop manual all in digital form, hyperlinked together. If someone can add some info or has new dealers or old parts for sale, please mail me. Good luck wrenching,   Peter

  • Wat Onderdeel nummers en tekeningen
  • Waar Adressen en prijzen
  • Hoe Handleidingen en tips
  • What Partnumbers and drawings
  • Where Addresses and prices
  • How Manuals and tips
Nu ook alle onderdeelnummers en tekeningen van de
Puch Skytrack en Skyhunter uit 1972,


Member of the Moped webring
Moped webring Homepage

last updated 9-2-99


1999 PnP-Systems Holland